* pole obowiązkowe
Podaj poprawny numer telefonu. Jeżeli zgłaszasz sprzedaż po raz kolejny podaj taki sam numer telefonu jak poprzednim razem.
To dzięki temu numerowi połączymy Twoje zakupy i wypłacimy premię o odpowiedniej wartości.
Na ten numer wykonany zostanie przelew.

Wybierz jakie soczewki zgłaszasz do otrzymania premii w ramach Akcji Promocyjnej. Można wybrać tylko jedną opcję.

Soczewki miesięczne         Soczewki jednodniowe
 
Powiedz nam dlaczego jesteś zadowolony z używania miesięcznych lub jednodniowych silikonowo - hydrożelowych soczewek CooperVision
(min. 120 znaków; prosimy nie podawać informacji wrażliwych dotyczących Twojego zdrowia).
 
* Załącz zdjęcie opakowań z numerem LOT

* Załącz zdjęcie dokumentu zakupu

 
* Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Akcji Promocyjnej "Klub Pierwsze Soczewki CooperVision - II Edycja".
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę CooperVision Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), mieszczącą się przy ul. Domaniewska 44, moich danych osobowych dla celów marketingowych, tj. na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych dotyczących programu „Klub Pierwsze Soczewki CooperVision - II Edycja” oraz zakładania, zdejmowania i pielęgnacji soczewek kontaktowych za pośrednictwem jednego lub kilku poniższych kanałów komunikacji.
(Proszę zaznaczyć kanał/kanały komunikacji, których dotyczy Pani/Pana zgoda)
zaznacz wszystkie kanały komunikacji
poczta elektroniczna (e-mail)
SMS/MMS (krótka wiadomość tekstowa lub multimedialna w sieciach telefonii komórkowej)
telefoniczne połączenia głosowe
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących programu „Klub Pierwsze Soczewki CooperVision - II Edycja” oraz zakładania, zdejmowania i pielęgnacji soczewek kontaktowych za pomocą preferowanych kanałów komunikacji również od innych spółek z Grupy CooperVision
Coopervision Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697), mieszczącą się przy ul. Domaniewska 44, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest realizacja umowy / prawnie uzasadniony interes administratora danych.
Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wszystkie lub niektóre z udzielonych zgód, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
Przysługują Panu/Pani określone prawa, w tym: (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani, (ii) prawo do sprostowania tych danych, (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia ich przetwarzania, (v) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana/Pani, (vi) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”).
Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Coopervision Poland sp. z o.o. dostępne są w Regulaminie Akcji Promocyjnej.”